Charter drinKraantjeswater

Kraantjeswater2

Net zoals boterhammen meenemen in een brooddoos is kraantjeswater drinken een stap in de goede richting op vlak van milieu en duurzaamheid.

Daarom ondertekent GBS Molenstede het charter ‘drink kraantjeswater’. Met de ondertekening engageert de school zich om zoveel mogelijk kraantjeswater te schenken in plaats van flessenwater en dit voor zowel leerlingen, personeel als ouders.

Kraantjeswater1