Verkiezingsreglement voor de schoolraad voor de geleding van de ouders

Via deze link  vind je het verkiezingsreglement.

De directies