Persbericht

Muzische kast - GBS Molenstede

Diest – GBS Molenstede krijgt dankzij CERA een muzische kast. Zo worden leerlingen op een speelse manier geholpen met hun zoektocht naar het muzisch talent in zichzelf.Logo cera

Een muzische kast

De voorbije 3 schooljaren zette GBS Molenstede sterk in op de ontwikkeling van een stevig onderbouwd muzisch project. Door een intensief professionaliseringstraject op school- en klasniveau brachten experts van MOOSS muzische processen op gang. De leerkrachten brachten deze muzische inzichten en vaardigheden naar de klasvloer. Er werden workshops ingericht onder begeleiding van MOOSS en dankzij CERA zetten we dit schooljaar de kers op de muzische taart. CERA geeft een financiële steun van 2.300 euro voor de aankoop van een uitgebreid gamma aan materialen voor de muzische kast.

Creatieve ontplooiing voor elk kind

De inhoud van deze kast geeft leerlingen de kans om zich muzisch te ontwikkelen. Op deze manier zet GBS Molenstede in op een duurzame en creatieve ontplooiing van elk kind. Hierdoor wordt de totale ontwikkeling bevorderd met respect voor de diversiteit en de eigenheid van elk kind. Dit project biedt onze school de mogelijkheid om cultuureducatie breed te benaderen.

Quote van Loris Malaguzzi: ‘Maak van het leerproces een ontdekkingsreis. Je moet een kind nooit aanleren wat het zelf kan ontdekken omdat het wat het ontdekt op zijn eigen manier verwerkt, steviger consolideert en dus niet meer vergeet.’

(Bron: De leraar die de wolken meet. Een pleidooi voor kunsteducatie.)